programi
5mitov
procesprisotnosti
Hoja po žerjavici
Programi izobraževanja
Vizija uspeha:
- zakoni uspeha in njihova uporaba;
-določanje ciljev in investiranje energije v njih - časovne steze;
-metode reševanja problemov -"misliti na papir"
-razvoj intuicije, kreativnosti in inovativnosti.

Timsko delo:
-razlika med skupino in timom;
-prepoznati primere, ko je potrebno dajati prednost timskemu, pred skupinskim vodenjem;
-spoznati vloge v timu, njihove prednosti in dovoljene šibkosti;
-oblikovati in učinkovito voditi tim;
-Video film: Vodenje tima.

Učinkovito upravljanje z delovnim časom in racionalizacija dela s pisno dokumentacijo:
-organizacija časa in razvojne stopnje razporejanja časa in aktivnosti;
-matrika razporejanja časa: nujno - pomembno;
-kako se organizirano spopasti s papirnato vojno;
-smernice za razvrstitev dokumentov: papirji za akcijo, informacijo, kartoteko in koš;
-Video filmi: Papirj, papirji, papirji, Organizacija časa.

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, ali kako uvajati spremembe s splošnim navdušenjem:
-obdobje sprememb in uvajanje le-teh;
-vloga vodje pri uvajanju sprememb;
-osebnostna rast, miselna naravnanost in moč besed;
-kako se znebiti omejujočih prepričanj;
-Video film: Kako "NE" spremeniti v "DA".

 
IZOBRAŽEVANJE, IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE  ANA MARIJA TROJNAR  s.p.
vizijauspehaBetnavska 11, 2000 Mariborvizijauspeha Tel.: 02/32 00 450vizijauspehaGSM: 041/695 171vizijauspehaE-pošta: trojnar@t-2.net