programi
5mitov
procesprisotnosti
Hoja po žerjavici
AKTUALNO

vizija uspehaFranjo Trojnar
VIZIJA USPEHA

Ker je knjiga razprodana vam je sedaj na voljo
različica v elektronski izdaji !!!

To je knjiga, ki vas prebudi iz zaspanosti. Napisana je za pogumne, ki vedo, kaj hočejo, ne poznajo pa poti do cilja

Nisem še srečal človeka, ki ne bi želel uspeti. Uspeti v službi, družini in v osebnostnem razvoju. Uspeh je sam po sebi tako naraven kot dihanje. Živimo zato, da uspemo. Uspeti pomeni razviti svoje sposobnosti, preseči se, prebuditi, biti srečen, osrečiti sebe in druge. In koliko nas v tem uspe? Še zdaleč premalo.

V Viziji uspeha je prvič predstavljena sinteza, združitev duhovnega in materialnega v eno, kar v resnici življenje tudi je. Ni smiselno postavljati strogih meja med profesionalnim delom ter službo na eni in družino na drugi strani. S svojim delom in družino rastimo skupaj, le tako se lahko uresničimo in kronamo naš uspeh. Sicer smo živeli zaman.

Uspeti je v resnici zelo preprosto, včasih smešno lahko. Tako je to videti, ko je trud že za nami. Oviram se je treba izogniti ali pa jih odstraniti, energijo usmeriti, investirati v rezultat. V knjigi je polno primerov, kako to narediti. Če niste zadovoljni z doseženimi rezultati in ne znate od drugih dobiti tistega, kar želite, potem je ta knjiga prava za vas. V knjigi je veliko primerov iz prakse, da se vanje vživite in spoznate, kako majhna razlika je med vami in tistimi, ki uspejo. Večkrat boste ugotovili, da so to le nianse, zbrali pogum in rekli, tudi jaz to zmorem, ter se odločili, da uspete. Trdim, da obstaja med uspešnostjo in osebnostno rastjo neposredna povezava. Uspemo lahko le, če osebnostno rastemo - in nasprotna neuspeh, težave, bolezni, strahove, blokade, ovire imamo zgolj in samo takrat, ko ne želimo osebnostno rasti. To sem imel v mislih, ko sem zapisal moto: "Podjetnik enaindvajsetega stoletja se bo moral ukvarjati tudi z osebnostno rastjo, če bo hotel biti kos izzivom časa ali pa ga ne bo." Ne bo ga zaradi tega, ker je osebnostna rast smer evolucije zavesti, ki se kolektivno dviga hitreje kot kadarkoli v zgodovini. S tega vlaka ni dobro izstopiti. Kdor pa bo, bo uspešen le kratek čas, kajti zavedati se moramo, da smo kot osebnost celostno povezani z vsem okrog nas.

 
IZOBRAŽEVANJE, IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE  ANA MARIJA TROJNAR  s.p.
vizijauspehaBetnavska 11, 2000 Mariborvizijauspeha Tel.: 02/32 00 450vizijauspehaGSM: 041/695 171vizijauspehaE-pošta: trojnar@t-2.net